logo z RP

logo z RP

Inwestycja ważna dla mieszkańców Bydgoszczy

         Chemwik spółka z o.o. (firma zależna od Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Bydgoszczy) odpowiada za przesył wody do przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie dawnego "Zachemu" oraz za odbiór ścieków przemysłowych z tego terenu. Spółka oczyszcza również ścieki komunalne z prawobrzeżnej części Bydgoszczy oraz z Solca Kujawskiego.

Czytaj więcej...

„Chemwik", spółka zależna Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy przejeła Oczyszczalnię Ścieków Kapuściska

„Chemwik", spółka zależna Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy przejeła Oczyszczalnię Ścieków Kapuściska, zarządzaną wcześniej przez Spółkę Wodną Kapuściska. /

Czytaj więcej...