logo z RP

logo z RP

 przyciski1

przyciski2

przyciski3

przyciski-4.jpg

b5
b4.jpg
b2.jpg
b1

Klauzula Informacyjna.


„Chemwik", spółka zależna Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy przejęła Oczyszczalnię Ścieków Kapuściska, zarządzaną wcześniej przez Spółkę Wodną Kapuściska.

Podległa MWiK-owi oczyszczalnia w Fordonie jest w stanie oczyścić tylko 50 proc. wszystkich ścieków komunalnych produkowanych przez Bydgoszczan. Pozostałe ścieki z miasta trafiają do Oczyszczalni Kapuściska. Funkcjonowanie Oczyszczalni Kapuściska w strukturach „Chemwiku", spółki zależnej Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy, pozwoli na:

  • zapewnienie ciągłości pracy oczyszczalni ścieków
  • redukcję kosztów mających wpływ na cenę oczyszczania ścieków i utrzymanie dotychczasowych cen, niezależnie od konsekwencji związanych z upadkiem „Zachemu" i konieczności modernizacji oczyszczalni
  • dokończenie modernizacji Oczyszczalni Ścieków Kapuściska, gwarantującej spełnienie zaostrzonych norm Unii Europejskiej w zakresie oczyszczania ścieków i tym samym uniknięcie wysokich kar nakładanych przez UE na tych, którzy tych norm nie wypełniają.
cert chemwik nc 0924 mini

CERTYFIKAT NC-0924 z dnia 21.11.2019 dla firmy Chemwik sp. z o.o w zakresie:

Oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych,

Unieszkodliwianie i wykorzystywanie osadów ściekowych powstających w procesie oczyszczania ścieków, przerób osadów sciekowych i działania na rzecz środowiska,

Pobór i dostarczanie wody.

PCA 2019

CERTYFIKAT AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO
Chemwik sp. z o.o.

Warszawa 26.08.2019r.

Zakres akredytacji Nr AB 508.

Chemwik sp. z o.o. AKT NADANIA
TYTUŁU RUBINOWY HIT 2013
Spółka Wodna "Kapuściska"
Oczyszczalnia Ścieków w Bydgoszczy otrzymuje Tytuł Rubinowy HIT 2013
Za pozyskanie w 2013 r. środków związanych z realizacją opracowanych przez Spółkę projektów inwestycyjnych.
Toruń 21.06.2013 r.
Edycja 2013 CERTYFIKAT PROGRAM JAKOŚCI – OCHRONA ŚRODOWISKA
Spółka Wodna „KAPUŚCISKA”
Oczyszczalnia Ścieków  wyróżniona jest Certyfikatem
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W OCHRONIE ŚRODOWISKA
Honorowy Patronat
Ministerstwo Gospodarki
Edycja 2013
Bydgoszcz 30.09.2005 r
KAPITUŁA KONKURSU BUDOWA NA MEDAL POMORZA I KUJAW  2005
Spółka Wodna „KAPUŚCISKA”
Bydgoszcz 30.09.2005 r.