logo z RP

logo z RP

Sprzedaż przew. wodociągowego nr ST: 00072 posadowionego na działkach 1/2, 12, 4/106 w obrębie 0137 w Bydgoszczy.

Termin składania ofert: 11.08.2021r.

Ogłoszenie sprzedaż.doc

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc 

Załącznik nr 2 - Wzór umowy.pdf 

 

 

„Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Carla Eberhardta i Theodora Wulffa (teren po byłym Zachemie) w Bydgoszczy – zadanie 6A – ETAP I i II”

Termin składania ofert: 09.07.2021r. godz. 10:00 

SWZ.pdf

Zalaczniki do SWZ.doc 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy .pdf  

ORGANIZACJA RUCHU.rar 

GEOLOGIA.rar 

PRZEDMIAR ROBÓT.rar 

STWIOR.rar  

Modyfikacja 01.07.2021r..pdf 

 

 

 

 

Wynajem wraz z operatorem mobilnej wirówki /prasy odwadniającej osad przefermentowany

Termin składania ofert: 29.06.2021r.  

ZAPYTANIE OFERTOWE.doc 

Załącznik nr 2 - Umowa .pdf  

Wyjaśnienie 24.06.2021.pdf 

 

 

 

 

DOSTAWA KOAGULANTU DO CHEMICZNEGO STRĄCANIA FOSFORU ORAZ DOSTAWA KOAGULANTU DO CHEMICZNEGO STRĄCANIA FOSFORU Z JEDNOCZESNĄ LIKWIDACJĄ BAKTERII NITKOWATYCH DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „KAPUŚCISKA” W BYDGOSZCZY

Termin składania ofert: 12.04.2021r. godz. 12:00

SWZ.pdf

Załączniki do SWZ.doc 

Załacznik nr 4 - Wzór umowy .pdf 

 

 

Sprzedaż wycofanego z eksploatacji sprzętu komputerowego

Termin składania ofert: 11.05.2021r. godz. 10:00 

Wzór umowy.pdf   

Ogłoszenie sprzedaż 4.pdf

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc 

 

 

 

 

 

Modernizacja oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA - II etap

 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA- II etap.”
 
numer postępowania: ZP-P/Rb/RZ/2019
 
Pełnomocnik Zamawiającego prowadzący ww. postępowanie:
 
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.
 
85-817 Bydgoszcz  ul. Toruńska 103.
 
Komunikacja między Pełnomocnikiem Zamawiającego a wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/pn/mwik_bydgoszcz, na której zamieszczono Ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.