Usunięcie drzew rosnących przy ul. Hutniczej w Bydgoszczy

Termin składania ofert: 12.09.2018r. godz. 12:00

Termin realizacji: 30 dni od dnia podpisania umowy 

Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Wzór umowy

 

Sprzedaż przewodu wodociągowego

Sprzedaż

Termin składania ofert: 01.08.2018r. godz. 11:00 

Ogłoszenie 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty. 

Wzór umowy 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Przebudowa wraz z rozbudową sieci wodociągowej (Woda W4) w ul. Jakóba Hechlińskiego i ul. Okrężnej w Bydgoszczy

Roboty budowlane

Termin składania ofert: 01.08.2018r. godz. 12:00 

SWZ 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty. 

Załącznik nr 2 - Wykaz wartości 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy 

Załącznik nr 5 - Specyfikacja techniczna 

Załącznik nr 6 - Wykaz osób 

Załącznik nr 7 - Wykaz wykonanych prac 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

Odpowiedzi na pytania 10.07.2018