logo z RP

logo z RP

Dostawa testów kuwetowych do spektrofotometrów typu UV-VIS DR 5000 i DR 6000 (zakres długości fali: 190÷1100 nm, szerokość spektralna filtra: 2 nm)

Termin składania ofert: 08.07.2019r. godz. 12:00  

SWZ.pdf

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc 

Załącznik nr 2 - Oświadczenia.doc 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy.pdf