Przetargi nieaktualne

Remont gazogeneratora JMS 212 GS-BL Jenbacher po przepracowaniu 40.000 godzin w Oczyszczalni Ścieków „Kapuściska” w Bydgoszczy

(23.04.2015 r.)

Dostawa koagulantów do chemicznego strącania fosforu oraz do chemicznego strącania fosforu z jednoczesną likwidacją bakterii nitkowatych dla Oczyszczalni Ścieków KAPUŚCISKA w Bydgoszczy

(22.01.2015 r.)

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków

(21.01.2015 r.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ-16.02.15

Załącznik nr 10.3 - Projekt wykonawczy - Wadis - cz.1

Załącznik nr 10.3 - Projekt wykonawczy - Wadis - cz.2

Załącznik nr 10.5 - STWiORB - Wadis

Załącznik nr 10.6 - Przedmiary robót

Zmiana załączników

Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ-05.02.15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-05.02.15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-11.02.15

Wyjasnienia i modyfikacje treści SIWZ-11.02.15

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 – Formularz oferty

Załącznik Nr 2 – Wzór wykazu cen

Załączniki nr 3-8 - Oświadczenia i wykazy

Załącznik Nr 9 – Wzór Umowy

Załącznik nr 10 - Wykaz dokumentów

Załącznik nr 10.1 - Wytyczne do realizacji zamówienia

Załącznik nr 10.2 - Projekt wykonawczy - BPBK Wrocław - cz. 1

Załącznik nr 10.2 - Projekt wykonawczy - BPBK Wrocław - cz. 2

Załącznik nr 10.2 - Projekt wykonawczy - BPBK Wrocław - cz. 3

Załącznik nr 10.2 - Projekt wykonawczy - BPBK Wrocław - cz.4

Załącznik nr 10.2 - Projekt wykonawczy - BPBK Wrocław - cz.5

Załącznik nr 10.4 - STWiORB - BPBK Wrocław

Załącznik nr 10.7 - Pozwolenie na budowę

Załącznik nr 10.8.1 - Pozwolenie wodno-prawne

Załącznik nr 10.8.2 - Pozwolenie wodno-prawne - zmiana