logo z RP

logo z RP

Dostawa polielektrolitu w postaci emulsji dla oczyszczalni ścieków "Kapuściska" w Bydgoszczy

Termin składania ofert: 30.03.2020r. godz. 12:00  

SWZ emulsja.doc 

Załączniki do SWZ.doc 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy.doc 

Załącznik nr 5 - Wzór protokołu.doc 

 

 

Odbiór i wywóz wraz z przetwarzaniem odpadów technologicznych w postaci skratek (kod odpadu 19 08 01) i zawartości piaskownika (kod odpadu 19 08 02) z terenu oczyszczalni ścieków "Kapuściska" w Bydgoszczy

Termin składania ofert: 11.12.2019r. godz. 12:00

SWZ.pdf 

Załączniki 1-3 do SIWZ.doc 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy.doc 

 

Modernizacja oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA - II etap

 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA- II etap.”
 
numer postępowania: ZP-P/Rb/RZ/2019
 
Pełnomocnik Zamawiającego prowadzący ww. postępowanie:
 
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.
 
85-817 Bydgoszcz  ul. Toruńska 103.
 
Komunikacja między Pełnomocnikiem Zamawiającego a wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/pn/mwik_bydgoszcz, na której zamieszczono Ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.