Budowa sieci wodociągowej w ul. Zacharewicza od ul. Pięknej do ul. Petersona w Bydgoszczy – zadanie nr 5

Roboty budowlane

Termin składania ofert: 15.06.2018r. godz. 12:00

 SWZ

 Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Wykaz wartości 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy 

Załącznik nr 6 - Wykaz osób 

Załącznik nr 7 - Wykaz wykonanych prac  

Przedłużenie terminu składania ofert  

Unieważnienie postępowania 

 

 

 

 

 

Przełączenie kanalizacji na terenie Byłego Zachemu w Bydgoszczy dla Chemwik Sp. z o.o.

Roboty budowlane

Termin składania ofert: 04.06.2018r. godz. 12:00

 Zapytanie ofertowe

Formularz oferty 

Wzór umowy 

projwyk5a 

projwyk5b 

rysunki6a 

rysunki6b