logo z RP

logo z RP

Ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów i mienia Chemwik Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 02.07.2020r. godz. 12:00    

SWZ2.pdf

Zalaczniki 1-8,11-12 do SIWZ.doc 

Załącznik nr 10.pdf  

Załącznik nr 9 - Wzór umowy.pdf  

Odpowiedzi i modyfikacja 26.06.2020.pdf 

 

 

 

 

 

 

Przebudowa sieci wodociągowej DN600mm na DN400mm wraz z rozbudową ul. Okrężnej i ul. Zacharewicza w Bydgoszczy - ETAP II - Budowa sieci wodociągowej DN400, DN300 w ul. Okrężnej i Poprzecznej

Termin składania ofert: 22.06.2020r. godz. 12:00  

SWZ.pdf 

Zalaczniki do SWZ.doc 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy.doc  

Dokumentacja.part1.rar 

Dokumentacja.part2.rar 

Dokumentacja.part3.rar  

 Modyfikacja.pdf 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Chemwik Sp. z o.o. w związku z prowadzonymi przez spółkę procedurami zakupowymi

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych