Dostawa zewnętrznego źródła węgla

dostawa

 Zapytanie ofertowe
Wzór oferty
Wzór umowy
Informacja o wyborze

 

 

 

 

Dostawa polielektrolitu do zagęszczania osadu nadmiernego

dostawa

Zapytanie ofertowe
Wzór oferty
Wzór umowy

 

 

 

Dostawa polielektrolitu do odwadniania osadu przefermentowanego i zagęszczania osadów zmieszanych (wspólny)

dostawy

Zapytanie ofertowe
Wzór oferty
Wzór umowy
Informacja o wyborze