logo z RP

logo z RP

DOSTAWA KOAGULANTU DO CHEMICZNEGO STRĄCANIA FOSFORU ORAZ DOSTAWA KOAGULANTU DO CHEMICZNEGO STRĄCANIA FOSFORU Z JEDNOCZESNĄ LIKWIDACJĄ BAKTERII NITKOWATYCH DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „KAPUŚCISKA” W BYDGOSZCZY

Termin składania ofert: 12.04.2021r. godz. 12:00

SWZ.pdf

Załączniki do SWZ.doc 

Załacznik nr 4 - Wzór umowy .pdf 

 

 

Sprzedaż wycofanego z eksploatacji sprzętu komputerowego

Termin składania ofert: 26.04.2021r. godz. 10:00 

Wzór umowy.pdf  

Ogłoszenie sprzedaż 3.pdf 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc 

 

 

 

 

Sprzedaż przewodu wodociągowego posadowionego na działkach 9/10, 9/20, 9/24, obręb 0137 w Bydgoszczy

Termin składania ofert: 19.02.2021r. 

Ogłoszenie sprzedaż.pdf

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc 

Załącznik nr 2 - Wzór umowy.pdf 

Załącznik do umowy - mapa wodociąg 250 mm.pdf

 

 

Sprzedaż przewodu wodociągowego nr ST: 00072 posadowionego na działkach 1/2, 12, 4/106 w obrębie 0137 w Bydgoszczy

Termin składania ofert: 19.02.2021r. 

Ogłoszenie.pdf

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc 

Załącznik nr 2 - Wzór umowy.pdf 

Załącznik do umowy - mapa wodociąg 150 mm.pdf 

 ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT

 Punkt 6 i 8 ogłoszenia nr 01/02/2021 z dnia 03.02.2021 mienia się na:

6. Miejsce i termin składania ofert
Pisemne oferty należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem numeru ogłoszenia oraz dopiskiem „Oferta zakupu przewodu wodociągowego nr ST: 00072” należy złożyć do dnia 08.03.2021r. do godziny 10:00 - decyduje data i godzina wpływu.

8. Otwarcie ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.03.2021r. o godzinie 11:00 w siedzibie Chemwik Sp. z o.o. w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 324A.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Chemwik Sp. z o.o. w związku z prowadzonymi przez spółkę procedurami zakupowymi

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych