logo z RP

logo z RP

Dostawa części zamiennych do dmuchawy HV Turbo

Termin składania ofert: 20.08.2021r. godz. 10:00 

SWZ.pdf

Załączniki do SWZ.doc 

Załacznik nr 4 - Wzór umowy.pdf 

Załacznik nr 5.pdf 

Załącznik nr 5a.pdf 

 

Wykonanie remontu wirówki NOXON DC30 ELRV

Termin składania ofert: 23.08.2021r. godz. 10:00

SWZ.pdf

Załączniki do SWZ.doc

 Załącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf 

 Modyfikacja 19.08.2021r..pdf 

 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Dostosowanie istniejącego nieeksploatowanego kanału otwartego – ściekowego w rejonie ulic Carla Eberhardta, Hutniczej i Łęgnowskiej, prowadzącego na oczyszczalnie ścieków KAPUŚCISKA na potrzeby odprowadzania wód deszczowych z rejonu Pól Irygacyjnych oraz przystosowanie rowu otwartego na terenie oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA na odcinku od torów kolejowych linii Bydgoszcz – Toruń do przepustu pod osadnikami wtórnymi, wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń.

Termin składania ofert: 13.09.2021r. godz. 10:00 

SWZ.pdf

Zalaczniki do SWZ.doc 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy.pdf 

Załącznik nr 8 Zobowiązanie do zachownia poufności.doc 

 

Wykonanie remontu elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont poszycia dachowego budynku administracyjnego i budynku warsztatowego na terenie oczyszczalni ścieków „Kapuściska” w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 324a

Termin składania ofert: 27.07.2021r. godz. 12:00 

SWZ.pdf

Zalaczniki do SWZ.doc 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy .pdf 

Załącznik nr 7.doc 

Specyfikacja.zip 

Projekt.zip 

Elewacja i dach bud mr 25 v1 prd.pdf 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Chemwik Sp. z o.o. w związku z prowadzonymi przez spółkę procedurami zakupowymi

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych