logo z RP

logo z RP

Sprzedaż przew. wodociągowego nr ST: 00072 posadowionego na działkach 1/2, 12, 4/106 w obrębie 0137 w Bydgoszczy.

Termin składania ofert: 11.08.2021r.

Ogłoszenie sprzedaż.doc

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc 

Załącznik nr 2 - Wzór umowy.pdf 

 

 

„Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Carla Eberhardta i Theodora Wulffa (teren po byłym Zachemie) w Bydgoszczy – zadanie 6A – ETAP I i II”

Termin składania ofert: 09.07.2021r. godz. 10:00 

SWZ.pdf

Zalaczniki do SWZ.doc 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy .pdf  

ORGANIZACJA RUCHU.rar 

GEOLOGIA.rar 

PRZEDMIAR ROBÓT.rar 

STWIOR.rar  

Modyfikacja 01.07.2021r..pdf 

 

 

 

 

Wykonanie remontu elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont poszycia dachowego budynku administracyjnego i budynku warsztatowego na terenie oczyszczalni ścieków „Kapuściska” w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 324a

Termin składania ofert: 27.07.2021r. godz. 12:00 

SWZ.pdf

Zalaczniki do SWZ.doc 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy .pdf 

Załącznik nr 7.doc 

Specyfikacja.zip 

Projekt.zip 

Elewacja i dach bud mr 25 v1 prd.pdf 

 

Wynajem wraz z operatorem mobilnej wirówki /prasy odwadniającej osad przefermentowany

Termin składania ofert: 29.06.2021r.  

ZAPYTANIE OFERTOWE.doc 

Załącznik nr 2 - Umowa .pdf  

Wyjaśnienie 24.06.2021.pdf 

 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Chemwik Sp. z o.o. w związku z prowadzonymi przez spółkę procedurami zakupowymi

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych