logo z RP

logo z RP

Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Okrężnej i Zacharewicza w Bydgoszczy

Termin składania ofert: 19.07.2019r. godz. 12:00  

SWZ.pdf 

Zalaczniki do SWZ.doc 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf 

SPECYFIKACJA.pdf 

PRZEDMIAR (B. SANITARNA).pdf 

PRZEDMIAR (B. KONSTRUKCYJNA).pdf  

Inwentaryzacja drzew - ul.Okrężna, Jakóba Hechlińskiego, Zacharewicza Model _(1_).pdf 

 

 

 

Ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów i mienia Chemwik Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 12.07.2019r. godz. 12:00  

SWZ.pdf

Zalaczniki 1-8,11-12 do SIWZ.doc 

Załącznik nr 9 - Wzór umowy.pdf 

Załącznik nr 10.doc  

odpowiedzi 10.07.2019r..pdf 

 

 

 

 

Dostawa testów kuwetowych do spektrofotometrów typu UV-VIS DR 5000 i DR 6000 (zakres długości fali: 190÷1100 nm, szerokość spektralna filtra: 2 nm)

Termin składania ofert: 08.07.2019r. godz. 12:00  

SWZ.pdf

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc 

Załącznik nr 2 - Oświadczenia.doc 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy.pdf 

 

 

Odbiór, transport oraz przetwarzanie odpadu o kodzie 19 08 05

Termin składania ofert: 18.06.2019r. 

 SWZ.pdf 

Zalaczniki 1-3 do SIWZ.doc 

Załacznik nr 4 - Wzór umowy.pdf  

Modyfikacja SWZ 14.06.2019r..pdf 

 

 

 

 

Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej kraty rzadkiej zgrzebłowej na przepompowni PK-4 zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy

Termin składania ofert: 14.06.2019r. godz. 12:00  

SWZ.pdf 

Zalaczniki do SWZ.doc 

Załacznik nr 4 - wzór umowy.pdf 

Rzut przepompowni ścieków rys. 1.pdf 

Rzut przepompowni ścieków rys. 2.pdf  

Odpowiedzi 06.06.2019r..pdf  

Odpowiedzi na pytania 11.06.2019.pdf 

 

 

 

Modernizacja oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA - II etap

 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA- II etap.”
 
numer postępowania: ZP-P/Rb/RZ/2019
 
Pełnomocnik Zamawiającego prowadzący ww. postępowanie:
 
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.
 
85-817 Bydgoszcz  ul. Toruńska 103.
 
Komunikacja między Pełnomocnikiem Zamawiającego a wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/pn/mwik_bydgoszcz, na której zamieszczono Ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Chemwik Sp. z o.o. w związku z prowadzonymi przez spółkę procedurami zakupowymi

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych