logo z RP

logo z RP

Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej kraty rzadkiej zgrzebłowej na przepompowni PK-4 zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy

Termin składania ofert: 28.05.2019r. godz. 12:00 

SWZ.pdf

Zalaczniki do SWZ.doc 

Załacznik nr 4 - wzór umowy.pdf 

Rzut przepompowni ścieków rys. 1.pdf 

Rzut przepompowni ścieków rys. 2.pdf  

Odpowiedzi na pytania 21.05.2019.pdf 

 

 

Wykonanie 10 otworów obserwacyjnych (P8a, P15, P16, P20, P23, P17, P18, P19, P21, P22) oraz likwidacja piezometru P-8 w celu rozszerzenia monitoringu wód podziemnych w rejonie Oczyszczalni Ścieków „Kapuściska”

Termin składania ofert: 15.05.2019r. godz. 12:00 

Zapytanie ofertowe.doc

Załącznik nr 3 - OPZ.pdf 

Załacznik nr 2 - Wzór umowy.doc  

 

 

Modernizacja oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA - II etap

 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA- II etap.”
 
numer postępowania: ZP-P/Rb/RZ/2019
 
Pełnomocnik Zamawiającego prowadzący ww. postępowanie:
 
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.
 
85-817 Bydgoszcz  ul. Toruńska 103.
 
Komunikacja między Pełnomocnikiem Zamawiającego a wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/pn/mwik_bydgoszcz, na której zamieszczono Ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Chemwik Sp. z o.o. w związku z prowadzonymi przez spółkę procedurami zakupowymi

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych