Budowa sieci wodociagowej w rejonie ul. Carla Eberhardta i Theodora Wulffa (teren po byłym Zachemie) w Bydgoszczy - zadanie 6B

Termin skladania ofert: 29.03.2019r. godz. 12:00 

SWZ 

Zalaczniki do SWZ.doc 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf 

Specyfikacja techniczna.zip 

Przedmiar.zip  

PB.zip 

Organizacja.zip 

Geologia.zip 

 

 

 

Dostawa koagulantu do chemicznego strącania fosforu oraz dostawa koagulantu do chemicznego strącania fosforu z jednoczesną likwidacją bakterii nitkowatych dla oczyszczalni ścieków "Kapuściska" w Bydgoszczy

Termin składania ofert: 22.03.2019r. 

SWZ

Załączniki do SWZ 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy 

 

 

 

Opracowanie modelu matematycznego filtracji wód podziemnych i transportu zanieczyszczeń dla rejonu oczyszczalni ścieków "Kapuściska" w Bydgoszczy

Termin składania ofert: 15.03.2019r. godz. 12:00

SWZ 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc 

Załącznik nr 2 - Wykaz cen 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy 

Załacznik nr 4 - Wzór umowy.pdf 

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług.doc 

Załącznik nr 6 - Wykaz osób.doc 

Załącznik nr 7 - Wykaz otworów w wyznaczonym obszarze badań z S.pdf  

Odpowiedzi na pytania 13.03.2019r. 

 

 

 

Modernizacja oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA - II etap

"Modernizacja oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA- II etap.”

numer postępowania: ZP-P/Rb/RZ/2018

Pełnomocnik Zamawiającego prowadzący ww. postępowanie:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

85-817 Bydgoszcz  ul. Toruńska 103.

strona internetowa, na której opublikowano Ogłoszenie o zamówieniu a także Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami: 

http://bip.mwik.bydgoszcz.pl/index.php/ogloszenia-o-przetargach/zamowienia-prowadzone-zgodnie-z-ustawa-prawo-zamowien-publicznych/otwarte/1004-modernizacja-oczyszczalni-sciekow-kapusciska-ii-etap

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Chemwik Sp. z o.o. w związku z prowadzonymi przez spółkę procedurami zakupowymi

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych