Sprzedaż przewodu wodociągowego

Sprzedaż

Termin składania ofert: 01.08.2018r. godz. 11:00 

Ogłoszenie 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty. 

Wzór umowy 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Przebudowa wraz z rozbudową sieci wodociągowej (Woda W4) w ul. Jakóba Hechlińskiego i ul. Okrężnej w Bydgoszczy

Roboty budowlane

Termin składania ofert: 01.08.2018r. godz. 12:00 

SWZ 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty. 

Załącznik nr 2 - Wykaz wartości 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy 

Załącznik nr 5 - Specyfikacja techniczna 

Załącznik nr 6 - Wykaz osób 

Załącznik nr 7 - Wykaz wykonanych prac 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

Odpowiedzi na pytania 10.07.2018 

 

 

 

 

Ochrona fizyczna obiektów Zamawiającego

Termin składania ofert: 11.07.2018r. godz. 10:00 

SWZ.doc 

Załącznik nr 9 - Wzór umowy 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

Odpowiedź na pytania 06.07 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Chemwik Sp. z o.o. w związku z prowadzonymi przez spółkę procedurami zakupowymi

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych