Przełączenie kanalizacji na terenie Byłego Zachemu w Bydgoszczy dla Chemwik Sp. z o.o.

robota budowlana

 Zapytanie ofertowe

Formularz oferty 

Wzór umowy 

projwyk5a 

projwyk5b 

rysunki6a 

rysunki6b 

 

Dostawa koagulantów

dostawa

Zapytanie ofertowe 

Wzór oferty 

Wzór umowy 

 

Dostawa zewnętrznego źródła węgla

dostawa

 Zapytanie ofertowe
Wzór oferty
Wzór umowy
Informacja o wyborze

 

 

 

 

Dostawa polielektrolitu do zagęszczania osadu nadmiernego

dostawa

Zapytanie ofertowe
Wzór oferty
Wzór umowy

 

 

 

Dostawa polielektrolitu do odwadniania osadu przefermentowanego i zagęszczania osadów zmieszanych (wspólny)

dostawy

Zapytanie ofertowe
Wzór oferty
Wzór umowy
Informacja o wyborze