logo z RP

logo z RP

Wykonanie koncepcji dla zadania pn.: Zabezpieczenie obiektów ujęcia wody W1 – „S”

Termin składania ofert: 09.10.2020r. 

Zapytanie ofertowe Ujęcie S.doc 

Załacznik nr 3 - Wzór umowy.pdf 

 

Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbki blacharskiej, rynien dachowych i rur spustowych w budynku administracyjno - technicznym ob. nr 25

Termin składania ofert: 25.09.2020r. godz. 12:00 

SWZ.pdf

Zalaczniki do SWZ.doc 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf 

Zał. nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf 

RYS 8-11.pdf 

RYS 8-12.pdf 

RYS 8-13.pdf 

RYS 8-14.pdf 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Chemwik Sp. z o.o. w związku z prowadzonymi przez spółkę procedurami zakupowymi

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych