logo z RP

logo z RP

Odbiór transport oraz przetwarzanie odpadu o kodzie 19 08 05

Termin składania ofert: 11.06.2021r. godz. 12:00 

SWZ .pdf

Zalaczniki 1-3 do SWZ.doc 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf  

oświadczenie do umów o statusie przedsiębiorcy.doc 

 

 

Dostawa zewnętrznego źródła węgla dla oczyszczalni ścieków "Kapuściska" w Bydgoszczyy

Termin skladania ofert: 17.05.2021r. godz. 12:00 

SWZ.pdf

Załącznik nr 4 - Wzór umowy BOS.doc 

Załączniki do SWZ.doc 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Chemwik Sp. z o.o. w związku z prowadzonymi przez spółkę procedurami zakupowymi

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych