logo z RP

logo z RP

Dostawa urządzenia do oznaczania węgla organicznego (TOC) do Laboratorium Chemwik sp. z o.o.

Termin skladania ofert: 18.09.2019r. godz. 12:00 

SWZ.pdf

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy.pdf