logo_z_RP.jpg
Modernizacja oczyszczalni ścieków „KAPUŚCISKA” - II Etap oraz wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan.

I.   INFORMACJE OGÓLNE

Na realizację Projektu nr POIS.02.03.00-00-0042/17 „Modernizacja oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA – II etap oraz wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan.” Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o. (MWiK) uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności na podstawie Umowy o Dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0042/17-00 z dnia 11.04.2018 r. 

Dofinansowanie z Funduszu Spójności – ok. 61,7 mln zł.

Wartość Projektu – ok. 96,88 mln zł.

II.  CELE I PLANOWANE EFEKTY

1.   Cele Projektu

a.   Główne cele modernizacji oczyszczalni ścieków „Kapuściska”:

 •    dostosowanie węzła osadowego oczyszczalni do poziomu ładunków dopływających do oczyszczalni;
 •    zwiększenie stabilności i niezawodności procesu oczyszczania ścieków;
 •    uzyskanie rezerwy operacyjnej;
 •    zwiększenie produkcji i wykorzystanie biogazu dla potrzeb oczyszczalni;
 •    zwiększenie udziału energii odnawialnej w zużyciu energii ogółem;
 •    wzrost przepustowości oczyszczalni w zakresie ładunku zanieczyszczeń (RLM);
 •    zmniejszenie oddziaływania oczyszczalni ścieków na środowisko.

      b. Głównym celem realizacji inteligentnego systemu zarządzania obiektami wodno-kanalizacyjnymi jest utworzenie spójnego systemu zarządzania, umożliwiającego:

 • optymalizację pracy systemu wodno – kanalizacyjnego;
 • sprawne planowanie i rozliczanie prowadzonych działań eksploatacyjnych;
 • planowanie inwestycji i remontów infrastruktury;
 • ocenę świadczonych usług;
 • przestrzenne analizy poziomu awaryjności;
 • regulację i sterowanie pracą sieci i obiektów wod.-kan.;
 • modelowanie matematyczne sieci wod.-kan.

2.  Efekty rzeczowe

 • przebudowana oczyszczalnia ścieków komunalnych – 1 szt.
 • wdrożony inteligentny system zarządzania sieciami wod.-kan. – 1 szt.

3.  Efekty ekologiczne

 • ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania – 7,7 tys. Mg/rok

III.ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

1.   Modernizacja oczyszczalni „Kapuściska”

 1. Modernizacja i rozbudowa linii gospodarki osadowej w tym m.in.: dodatkowej wydzielonej komory fermentacyjnej i zbiornika biogazu, wymiana wyeksploatowanych urządzeń zagęszczających i odwadniających, dostosowanie do zwiększonych potrzeb linii gazowej oczyszczalni;

      b. Modernizacja i wymiana zużytych elementów części mechanicznej i biologicznej oczyszczalni;

      c. Modernizacja systemów energetycznych i AKPiA;

      d. Hermetyzacja uciążliwych zapachowo krat gęstych (montaż biofiltra).

2.   Inteligentny system zarządzania sieciami wod.-kan.

W ramach inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan. zrealizowane zostaną następujące elementy:

a. Narzędzia wspierające procesy systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi (m.in.: sprzęt komputerowy i oprogramowanie, urządzenia wspomagające pracę brygad eksploatacyjnych, narzędzia do zarządzania systemem paszportyzacji);

b. Wdrożenie systemu inteligentnego sterowania retencją zbiornikową (SIZ-RZ) (m.in.: sprzęt komputerowy, oprogramowanie eksperckie, system monitoringu i sterowania zbiornikami retencyjnymi, stacja meteorologiczna);

c. Rozbudowa istniejącego systemu SCADA w zakresie m.in. urządzeń pomiarowych, sterowania siecią wodociągową  i kanalizacyjną.

IV.   REALIZACJA PROJEKTU

Zakres Projektu jest realizowany w ramach dwóch zadań:

1.   „Modernizacja oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA – II etap”

2.   „Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan.”

Planowany termin realizacji Projektu: 2018 – 2021 r

W dniu 19 listopada 2019r. zawarto umowę.

KONTRAKT NR  POIS.02.03.00-00-0042/17 – 03

„Modernizacja oczyszczalni ścieków Kapuściska – II etap”

lowIMG-0157.jpg    

Wykonawca: MCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Chodeczy, Molewski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włocławku, PTB Nickel Technologia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie.

lowIMG-12.jpg

Stroną umowy jest Chemwik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy - Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.

Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju (Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko) opracowało i udostępniło mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Jest to narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy wysłać wiadomość na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub skorzystać z elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci