Chemwik jako spółka prawa handlowego jest przedsiębiorstwem, którego nadrzędnym celem jest zaspokajanie potrzeb podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zlokalizowanych na terenie przemysłowym w południowo - wschodniej części miasta Bydgoszczy, w zakresie dostawy wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków. Ponadto spółka oczyszcza ścieki na rzecz spółek miejskich powołanych m.in. do zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zgodnie z intencją Wspólników wyrażoną w Umowie Spółki, Chemwik nie prowadzi działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków i oczyszczania ich oczyszczania ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Większościowym udziałowcem Spółki są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o.