logo z RP

logo z RP

Organy Spółki

  1. Zarząd Spółki reprezentuje Prezes Zarządu- mgr inż. Robert Marcińczyk.

  2. Rada Nadzorcza.

  3. Zgromadzenie Wspólników: