logo_z_RP.jpg
Modernizacja oczyszczalni ścieków „KAPUŚCISKA” - II Etap oraz wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan.

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

Na realizację Projektu nr POIS.02.01.00-00-0042/17 „Modernizacja oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA – II etap oraz wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan.” Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o. (MWiK) uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności na podstawie Umowy o Dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0042/17-00 z dnia 11.04.2018 r.

Dofinansowanie z Funduszu Spójności – ok. 62,5 mln zł.

Wartość Projektu – ok. 98,17 mln zł.

Planowany termin realizacji Projektu: 2018 – 2023 r.

II. CELE I PLANOWANE EFEKTY

Cele Projektu

Główne cele modernizacji oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA – II etap:

- dostosowanie węzła osadowego oczyszczalni do poziomu ładunków dopływających do oczyszczalni;

- zwiększenie stabilności i niezawodności procesu oczyszczania ścieków;

- uzyskanie rezerwy operacyjnej;

- zwiększenie produkcji i wykorzystanie biogazu dla potrzeb oczyszczalni;

- zwiększenie udziału energii odnawialnej w zużyciu energii ogółem;

- wzrost przepustowości oczyszczalni w zakresie ładunku zanieczyszczeń (RLM);

- zmniejszenie oddziaływania oczyszczalni ścieków na środowisko.

Głównym celem realizacji inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi jest utworzenie spójnego systemu, umożliwiającego:

- optymalizację pracy systemu wodno – kanalizacyjnego;

- sprawne planowanie i rozliczanie prowadzonych działań eksploatacyjnych;

- planowanie inwestycji i remontów infrastruktury;

- ocenę świadczonych usług;

- przestrzenne analizy poziomu awaryjności;

- regulację i sterowanie pracą sieci i obiektów wod.-kan.;

- modelowanie matematyczne sieci wod.-kan.

Efekty rzeczowe Projektu:

- przebudowana oczyszczalnia ścieków komunalnych – 1 szt.

- wdrożony inteligentny system zarządzania sieciami wod.-kan. – 1 szt.

Efekty ekologiczne Projektu:

- ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania – 7,7 Mg/rok

III. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

Modernizacja oczyszczalni KAPUŚCISKA – II etap:

- Modernizacja i rozbudowa linii gospodarki osadowej w tym m.in.: dodatkowej wydzielonej komory fermentacyjnej i zbiornika biogazu, wymiana wyeksploatowanych urządzeń zagęszczających i odwadniających, dostosowanie do zwiększonych potrzeb linii gazowej oczyszczalni;

- Modernizacja i wymiana zużytych elementów części mechanicznej i biologicznej oczyszczalni;

- Modernizacja systemów energetycznych i AKPiA;

- Hermetyzacja uciążliwych zapachowo krat gęstych (montaż biofiltra).

- Inteligentny system zarządzania sieciami wod.-kan.

IV. REALIZACJA PROJEKTU

„Modernizacja oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA – II etap”

W dniu 19 listopada 2019 r. zawarto umowę KONTRAKT NR POIS.02.03.00-00-0042/17 – 03 „Modernizacja oczyszczalni ścieków Kapuściska – II etap”

Wykonawca: MCC Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Włocławku, PTB Nickel Technologia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jelonku.

Stroną umowy jest Chemwik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Bydgoszczy – Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.

Umowa zrealizowana.

„Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan.”

Realizację zadania podzielono na etapy, a na każdy Beneficjent podpisał odrębne umowy. Umowy zrealizowano.

 

 

Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju (Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko) opracowało i udostępniło mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Jest to narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy wysłać wiadomość na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub skorzystać z elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci